logo

Disclaimer

Disclaimer

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, logo’s, buttons, audio- of videoclips en software is eigendom van Synergie in Nederland of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, inhoud en de structuur van de inhoud op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze data mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Synergie.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Synergie niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten. Er kan aan de inhoud van deze site geen enkel recht worden ontleend. Deze site is gemaakt en wordt ge√ęxploiteerd door Synergie in Nederland. De Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.